Poniedziałek, 16 lipiec 2018liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
Zakończono inwestycję pn.

"Zagospodarowanie miejsca rekreacji poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Borki, gm. Koło"

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Celem inwestycji jest: Aktywizacja ruchowa i społeczna mieszkańców Gminy Koło poprzez utworzenie miejsca rekreacji w postaci placu zabaw.

Wartość projektu wyniosła 41 521,30 zł.

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.lh.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato