Poniedziałek, 28 maj 2018liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
Koło, dnia 16 maja 2017 r.

OKÓLNIK
 
Urząd Gminy w Kole informuje o możliwości zgłaszania szkód powstałych w sadach i gospodarstwach rolnych
w wyniku przymrozków wiosennych.
Rolnicy zgłaszający straty, we wnioskach powinni wykazać wszystkie uprawy- nawet te w których nie wystąpiły szkody. W takim przypadku w kolumnie „stopień szkód (%)” należy wpisać zero.
Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika, winna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi
we wniosku o dopłaty obszarowe składane do ARiMR.
W przypadku prowadzenia produkcji towarowej zwierząt niezbędne jest złożenie oświadczenia dotyczącego przedmiotowej produkcji. Oświadczenie w zakresie posiadanych gatunków zwierząt i ich ilości (kol. 2, 3) producent rolny wypełnia obowiązkowo.
Gdy rolnik posiada grunty w kilku gminach, dostarcza
do gminy na terenie której ma siedzibę gospodarstwa, protokoły z pozostałych gmin, celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całości gospodarstwa.
Wnioski o oszacowanie szkód należy składać do Urzędu Gminy w Kole- pokój nr 216 w terminie do dnia 26 maja 2017 r.- nie później niż do likwidacji uprawy.  
Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać u sołtysa, w Urzędzie Gminy w Kole lub pobrać ze strony internetowej: http://www.bip.gminakolo.p

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.lh.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato