Poniedziałek, 28 maj 2018liniarozmiar czcionki AAA
następny poprzedni
Szanowni Mieszkańcy,
 
Nasza Gmina przystąpiła do opracowania „Programu rewitalizacji Gminy Koło”. Tylko gminy, które będą posiadały programy rewitalizacji, będą mogły skorzystać ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Chcemy poznać Państwa opinie co do problemów, które powinny zostać podjęte w dokumencie, opinie na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz zaplanowanych działań. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonej ankiety do dnia 26 maja 2017 r.  Państwa opinie są dla nas bardzo ważne w celu wyznaczenia kierunków rozwoju naszej gminy.
 
Badanie jest dobrowolne i anonimowe, wyniki ankiet zostaną wzięte pod uwagę podczas opracowywania Programu rewitalizacji. Wyniki ankietyzacji zostaną zaprezentowane w formie zbiorczej.
 
Liczymy na Państwa aktywny udział, z góry dziękujemy za podjęty wysiłek i wypełnienie ankiety. Państwa głos w dyskusji przyczyni się do zdiagnozowania i wyprowadzania obszarów zdegradowanych w sposób kompleksowy i odpowiadający na potrzeby mieszkańców.
 
Wójt Gminy Koło
Piotr Fret
 

Link do ankiety:
https://goo.gl/forms/OT18Z6jYNR7iOUMk2

NEWSLETTER

zapisz się
Urząd Gminy w Kole, ul Sienkiewicza 23, 62-600 Koło
tel/fax: 63 272 03 65, 63 272 01 66,
e-mail: sekretariat@gminakolo.lh.pl , www.gminakolo.pl
wykonanie: Megato